Uroda i zdrowie - koronografia

Koronarografia

uroda-zdrowie.org


Ryzyko powikłań

koronarografia-1.jpg" alt="koronarografia-1" width="340" height="255" />Należy pamiętać,  że koronarografia, tak jak każdy inny zabieg inwazyjny, niesie ze sobą ryzyko powikłań. Na szczęście, nie są to przypadki częste, a ryzyko jest stosunkowo niewielkie. Wzrasta zaś u osób w podeszłym wieku oraz cierpiących na niektóre choroby, takie jak cukrzyca czy niewydolność nerek

Najczęstszym powikłaniem jest powstanie siniaka, wiążące się z ingerencją igły w ciało. Czasem może również wystąpić krwotok z tętnicy. W cięższych przypadkach, zabieg koronarografii może nieść za sobą ryzyko trwałego zaburzenia funkcji nerek bądź udaru mózgu. Ponadto może dojść do przebicia lub rozwarstwienia naczynia wieńcowego oraz do przebicia serca. Do jeszcze rzadszych przypadków należą: uszkodzenia tętnic, zawał lub zatrzymanie akcji serca oraz zgon mogący zdarzyć się podczas badania, lub zaraz po nim. Coraz rzadziej dochodzi do reakcji anafilaktycznej i innych zaburzeń związanych z alergią na kontrast.

U osób, którym zleca się wykonanie koronarografii, w przypadku choroby niedokrwiennej serca, niekoniecznie muszą występować objawy bólowe. badanie zleca się także tym, którzy nie odczuwają takiego rodzaju dolegliwości, a mimo to istnieje podejrzenie choroby. Koronarografia wskazana jest jednocześnie u osób, u których terapia farmakologiczna nie powiodła się, lub choroba niedokrwienna wykazuje niestabilność. Badanie wykonuje się w przypadku, gdy doszło do nagłego zatrzymania krążenia krwi, nawet jeśli nie spowodowało ono zawału. Koronarografię wykonuje się ponadto w przypadkach: świeżego zawału mięśnia serca, gdy w szpitalu istnieje możliwość kardiochirurgicznego założenia „bypassów” lub wykonania PTCA (angioplastyki); przy nawracających bólach po świeżym zawale; przed planowaną operacją korekcji wad zastawek serca; przy zaburzeniach funkcjonowania lewej komory serca, nie mających określonej przyczyny; przy zaburzeniach pracy serca, które nie poddają się leczeniu farmakologicznemu, jak nawracające zaburzenia rytmu pracy; w stanach po przeszczepie mięśnia sercowego.

Lekarz nie ma prawa wykonania badania koronarografii, gdy nie ma na to zgody pacjenta. Istnieje możliwość wykonania badania, nawet jeśli istnieje ryzyko poważnych powikłań. Jednak tylko w przypadku gdy badanie daje jedyną szansę na pozytywne rozstrzygnięcie o stanie pacjenta.

 

Przeciwwskazania, przez które nie wykonuje się badania koronarografii to: 

 


Tematy: